Office365 & SharePoint

Hela ditt kontor, där du är. Alltid tillgängligt. Office 365 är en molnbaserad tjänst som tillhandahålls av Microsoft. Tjänsten sammanför kraften i Office med avancerad e-post, dokumentdelning, snabbmeddelande och videokonferenser för att ge dig åtkomst till det du behöver oavsett var du är och på alla typer av enheter - datorer, smartphones och surfplattor.

 

Office 365 experter

Vi på JSC har varit med från början , och som en av de absolut första i Sverige att erbjuda Office 365 har vi byggt på oss djup kunskap i hur våra kunder bäst kan nyttja möjligheterna. Det är lätt att se alla möjligheterna som Office 365 i allmänhet, och SharePoint Online i synnerhet, kan ge ett företag - hemlighet att välja ut i vilken ordning allt ska implementeras så att medarbetarna hamnar i fokus i förändringen.
Det är vi på JSC experter på.
 

Arbeta tillsammans

Ha effektiva onlinemöten med HD-videokonferenser, skärmdelning och anteckningar i realtid för flera parter. Skapa en brevlåda på en webbplats för åtkomst till teamkommunikation och dokument direkt från Outlook. Dela dokument direkt från OneDrive för företag eller SharePoint team-webbplatser. Använd Yammer som kanal för intern information och diskussioner.

 

Exempel på andra funktioner vi byggt i SharePoint

  • Intranät med ”nyckelfärdiga mallar”
  • Ersätta lagring av dokument på filserver
  • Skapa och lagra avtal och offerter
  • Centralisera administration och uppdatering av blanketter och mallar
  •  ISO-system (dokumenthantering mm.)
  •  Projektarbetsytor med såväl interna som externa användare.
  •  Hantera planering av service för maskiner och resurser.
  •  Ärende- och avvikelsehantering för t ex supportärenden.
  •  Resursbokningssystem och kalendrar

 

SharePoint Baspaket

Vi erbjuder en färdig lösning för företaget att komma igång med SharePoint/Office 365. Baspaketet innehåller dokumenthantering, meddelandehantering, bildbank och uppgiftshantering. Detta lägger grunden till en väl fungerande SharePoint-plattform med mycket funktionalitet till en fast kostnad.

Intranätpaket

Vi har tagit fram ett startpaket för att snabbt komma igång med ett intranät i SharePoint Online. Vi har paketerat de funktioner vi ser att våra kunder uppskattar mest och som skapar mest värde initialt i ett intranätprojekt. Kontakta oss för ett demo.

Läs mer

Besöksapp

Att som organisation få sina besökare att känna sig välkomna är viktigt. Att samtidigt få administrationen kring besökshantering att fungera smidigt kan likväl vara en utmaning. Med JSC Besöksapp får företag och organisationer en modern lösning för hantering av sina besök samt ett modernt sätt att ta emot och registrera sina gäster.

Ledningssystem

Vi hjälper till att underlätta och upprätthålla ditt företags processer och verksamhetsstyrning. Fokus i det viktiga arbetet är självklart ordning och reda men allt fler företag jobbar också aktivt med förbättringsarbete och uppföljning. Ledningssystemet bygger på SharePoint och Visio, alltså inga tredjeparts produkter utan en gemensam plattform vilket är en stor fördel.

Nyfiken?

Kontakta oss så berättar vi mer! Vi bjuder gärna på en kopp kaffe på JSC eller sätter upp ett videomöte för en fortsatt diskussion.

 
Dan Jacobsen
Verksamhetsutveckling
0380-55 65 06
Skicka E-post

Fredrik Lindeberg
Verksamhetsutveckling
0380-55 65 50
Skicka E-post