Spara tid och pengar

Förenkla vardagen för organisationen

Ni har säkert bra koll på er kärnprocess. Ni har optimerat och effektiviserat produktionen med Lean eller andra modeller och sparat både tid och pengar längs vägen. Men hur ser det ut på administrationssidan? Lägger dina medarbetare tid på att leta efter rätt version av ett dokument eftersom ni inte har ett effektivt ledningssystem? Är det krångligt att godkänna ledigheter? Hur effektiv är er rekryterings- och onboardingprocess? Driver ni interna projekt genom långa mailkonversationer?

Vi har hjälpt många organisationer med det vi kan kalla ”Lean Administration” genom att i Office365 och SharePoint bygga lösningar för ovanstående och många andra administrativa flaskhalsar. Passar inte någon av våra färdiga lösningar för ditt problem så skräddarsyr vi givetvis det du behöver.

VÄLJ RÄTT IT-STÖD

 Molntjänster
Intelligent infrastruktur
Telefoni
Licenser
Hårdvara
Drifttjänster
Konsulttjänster/experter
Arbetsplats som tjänst

FÖRENKLA VARDAGEN
I ORGANISATIONEN

Verksamhetsutveckling
Ledningssystem
Smarta konferensrum
Besöksapp
Ärendehantering
Avtalshantering
Anställningsflöde
Projektportal
Kundportal/Extranet

FÖRENKLA VARDAGEN
FÖR INDIVIDEN

Arbetssätt som tjänst
Digital-PT på plats
Automatisering genom rätt verktyg
Kommunicera smart 
Inspirationsföreläsning Modern Workplace
Ledningsworkshop Digitalisering
Support i världsklass
Utbildningar och seminarier
Informationshantering
Effektiva möten