Offecct formtoppar IT-Stödet

I bild från vänster: Olle Isaksson, Offecct, Ola Grauers, JSC it-partner och Lennart Östman, Offecct

 

Offecct är ett svenskt företag som grundades 1990 i Tibro av Kurt Tingdal (vd) och Anders Englund (design manager). Tillsammans med arkitekter och formgivare från hela världen utvecklar de möbler med hållbar, funktionell och attraktiv design för moderna mötesplatser. Verksamhet bygger på en genuin lokal hantverkstradition som vi kombinerar med de senaste teknologiska framstegen.


Offecct är kända internationellt för sin produktion av möbler och inredningsobjekt i ekologiskt hållbara, förnybara material och för  innovation i utvecklingen av produkter som förbättrar luftkvalitet och ljudmiljö. Med sin kollektion ger de möjligheter till att skapa inredningar som stimulerar kreativitet i möten mellan människor idag och i framtiden.
Deras strävan efter att bidra till ett mer hållbart samhälle har präglat vår verksamhet från starten. 2015 lanserade de OFFECCT LifeCircle® — ett omfattande och ambitiöst koncept för att ge produkterna  en ökad livslängd och skapa en livscykel möbler och inredning.

 
 

"OFFECCT var i behov av att modernisera sitt IT-stöd avseende informationsspridning, dokumenthantering och kontorsprogramvara.

I och med det heltäckande erbjudandet i Microsofts Office 365 svit kunde vi med hjälp av JSC implementera en lösning där vi fick tillgång till en modern och mobil plattform för mailhantering och kontorsprogramvara.

Utöver detta kunde man även implementera ett nytt intranät baserat på SharePoint Online"

 

Lennart Östman, IT-chef Offecct

 

Lösningen består i ett nytt intranät och en Partner portal. Syftet är att det ska bli lättare för användare att hitta information och känna sig mer delaktiga i vad som händer och sker på bolaget. Partner portalen tillåter extern åtkomst och gör att OFFECCTs partner på ett enkelt sätt kan logga in och komma åt rätt information.

Vi kan nu arbeta mer mobilt och vi har tillgång till en modern plattform för samarbete och samverkan.  Genom Office 365 applikation för t.ex. mobil blir vi mer effektiva genom att vi kommer åt informationen från våra mobila enheter.

Konkreta, praktiska exempel på effektivering? ROI.
Genom att använda Microsoft molntjänst Office 365 kommer vi i framtiden slippa tunga och dyra uppgraderingar. Vilket sparat tid och pengar.
Ett konkret exempel på effektivisering med intranät är att våra möten är mer effektiva tack vare mötesytor i intranät i kombination med OneNote.  

Konkreta exempel på effekter
Tack vare valet av plattform Office 365 och i kombination med alla de appar som finns för mobiler får vi ett ökat mobilt arbetssätt. Exempel på appar vi använder är mail, OneNote och Skype. ”Vi behöver inte längre en dator för att vara med på Skype-möten”, säger Olle.

Råd på vägen
Kartlägg nuvarande kostnad för infrastruktur och jämför vad kostnaden blir genom att använda Office 365. Tänk även på kostnader att migrera interna system från en version till en annan.
Informera och utbilda din personal så att de vet att en förändring kommer att ske samt att de fått ta del av information att förändringar kommer att ske.

 

" JSC hjälpte oss att implementera nytt intranät med hjälp av SharePoint Online och detta kommer vara vår basplattform för kommande system. Som t.ex. ledningssystem.
Under mailmigreringen stöttade JSC upp med sin infrastrukturs -kompetens kring Office 365 och såg till att alla e-post konton på OFFECCT blev migrerade till Exchange Online"

Olle Isaksson, Ekonomichef Offecct