Del 5/7: Ökat samarbete är en framgångsfaktor i det nya arbetslivet

Del 5/7: Ökat samarbete är en framgångsfaktor i det nya arbetslivet

Ett nära samarbete mellan medarbetare är en framgångsfaktor i Det Nya Arbetslivet. Kreativa idéer uppstår i spontana möten när vi vågar riva väggarna på arbetsplatsen – utan att tappa respekten för ostört arbete. 

Du kanske har varit med om det någon gång: kollegan som står i dörröppningen till ditt kontor och hänger där, pratar väder eller fiske eller barn medan du nickar artigt. Du uppskattar den sociala aspekten av ditt arbete men stressas kanske just där och då av ett brådskande ärende, så du trummar på bordsskivan med fingrarna och hummar till svar för att subtilt avsluta samtalet. Att kollegan råkar ha några minuter över betyder inte per automatik att du har det. Förmodligen är du förresten själv den där pratglada kollegan då och då. Om man inte vill använda en aggressiv Stör Ej-skylt på kontorsdörren, kan det vara svårt att signalera när man inte vill bli avbruten.

Att riva väggarna
Med en aktivitetsbaserad arbetsplats löser man problemet genom att avsätta ett område som en ”privat zon”. Sätter man sig där har man signalerat att man behöver arbeta ostört. När man sitter på övriga platser visar man att det är okej att komma fram och ställa en fråga. Men innan man rusar fram till kollegan bör man fråga sig själv om det är något som behöver göras akut eller om det går ta upp det vid ett senare tillfälle. Det kanske tar en minut för dig att ställa frågan, men tio minuter för arbetskamraten att återgå till arbetet med full fokus.

På de flesta arbetsplatser är dock inte problemet att vi interagerar för mycket, det är tvärtom att vi isolerar oss på varsitt håll. Vikten av att ha en öppenhet och en välkomnande atmosfär mellan medarbetare ska inte underskattas. Det är så nya samarbetsformer och kreativa konstellationer uppstår. På JSC:s kontor har vi så få fysiska väggar som möjligt för att också slippa mentala väggar. Korsbefruktning mellan idéer uppstår när människor från olika avdelningar med olika perspektiv möts spontant. Det finns många till synes triviala beslut man kan fatta för att skapa ett forum för spontana möten. Vi har exempelvis valt att bara ha en kaffemaskin på arbetsplatsen, vilket innebär att alla samlas där naturligt (IT-folk gillar koffein). Man köar, man pratar. Det är ofta här, i det fria samtalet, som kreativiteten flödar. Vi har också en gemensam frukost varje morgon klockan nio, för alla som har möjlighet att närvara, utan agenda, där konversationer uppstår naturligt och där nya samarbeten formas.

Samarbete med kunder
Detta sociala grundtänkande spiller också över på våra relationer till kunder. Ju djupare vi kan gå in i kundens processer, desto bättre lösningar kan vi erbjuda. Vi har tidigare nämnt att det är viktigt att förstå sitt eget företags ”varför”. Lika viktigt är det att förstå kundens ”varför”. Om vi fokuserar på ”vad” eller ”hur”, blir det en ofullständig bild av din kunds affärsidé. Vad gör kunden? Svaret på den frågan kan vara ”de tillverkar elektronik för bilindustrin”. Men varför? Svaret på den frågan är kanske: ”för att göra trafiken säkrare och i förlängningen rädda liv”. Förståelsen för det sistnämnda gör att ni kan skapa ytterligare mervärden för er kund. Att gå in i en kunds företag för att hjälpa dem med stödprocesser så att de kan lyckas med sin affärsidé på bästa möjliga sätt kräver att man förstår deras varför, det vill säga anledningen till att de finns till. Då blir man inte bara en leverantör utan även en samarbetspartner, för ditt egentliga mål är att få din kund att uppfylla sin potential. På JSC betonar vi kunskap, ärlighet och långsiktighet som våra tre kärnvärden. Med kunskap menar vi inte bara sakkunskap på IT-området, utan även kunskap om kundens verksamhet. Samarbete är centralt i Det Nya Arbetslivet, inte bara kollegor emellan utan även med kunderna.

TIPS: Nästa gång ni ska förnya avtal på kaffe – välj att ha en kaffemaskin och stryk de andra. Då får ni fler spontana och oväntade samtal.

 

x