Del 4/7: Vad är en attraktiv arbetsgivare för nutidens arbetskraft?

Del 4/7: Vad är en attraktiv arbetsgivare för nutidens arbetskraft?

Lön är inte en tillräcklig drivkraft för de flesta medarbetare idag. Meningsfullhet, lärande och personlig frihet är viktiga komponenter att erbjuda för att vara en attraktiv arbetsgivare. I den här artikeln funderar vi kring hur man drar till sig skickliga medarbetare - och behåller dem. 

Livspusslet. Det är ett slitet uttryck vi ofta använder för att beskriva den moderna människans situation, som om livet består av olika bitar som alla krokar i varandra. Det är en talande bild, men begränsningen med ett pussel är att varje bit har en given plats. Det finns bara ett rätt sätt att lägga det och det finns ett tydligt facit. Livet är mer komplext än så – kanske snarare som en mosaik med oändliga möjligheter. Många förvirras idag av denna vardagens mosaik för att man helt enkelt inte vet hur den borde se ut.

Så en del av oss lever för semestern. Det där fåtalet veckor varje år är vad som får oss att fortsätta slita under övriga året. Vi satsar allt på ett kort och om semestern inte blir som vi hade tänkt är besvikelsen stor. Men även om semestern blir sådär perfekt och underbar som vi hade hoppats, då känns steget tillbaka in i vardagen likväl motigt. Nästa år, nästa år, tänker vi.

Det som skapar ett hållbart välbefinnande är dock inte i första hand fem, sex veckors avkoppling varje år. Inte heller är det den där friskvårdstimmen varje vecka – även om båda dessa saker är bra och viktiga. Men om vi inte finner mening i det vi lägger merparten av vår tid på, då väger en årlig Thailandsresa ganska lätt.

När man bemödar sig att titta närmare på vilka faktorer som gör en arbetsplats attraktiv och skapar nöjda medarbetare är det tre områden som ofta dyker upp:

Meningsfullhet och sammanhang: Medarbetare vill se hur deras insats påverkar helheten, och vad syftet med verksamheten är. Frågan ”varför” är viktigare än ”vad” och ”hur”. Om man dessutom genom sitt arbete upplever sig bidra positivt till andra människor förstärker det ytterligare känslan av mening. Detta handlar i stor utsträckning om tydlighet från ledningen: varför finns vårt företag, vilka kundvärden skapar vi?

Livslångt lärande: De yngre generationerna är rörligare på arbetsmarknaden. De förväntar sig att kunna lära sig nya saker och utvecklas personligen. De arbetsgivare som skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas, byta tjänst inom organisationen och så vidare, lyckas bättre med att behålla kompetent personal. I en traditionellt hierarkisk organisation är det lätt att tänka att man ska förflytta skicklig personal ”uppåt”, genom att göra dem till chefer. Detta blir inte alltid lyckat, eftersom den skickligaste svetsaren/revisorn/hantverkaren inte nödvändigtvis är den skickligaste chefen. Och hon kanske inte heller trivs med det. Det finns många utmanande vägar att erbjuda medarbetare även horisontellt, inte bara vertikalt, och det är viktigt att föra samtal med medarbetaren om hennes drivkraft och ambitioner.

Ofta finns det en ambition i företag att skapa strukturer som gör medarbetare utbytbara, för att det inte ska bli en alltför hård smäll när någon slutar. På JSC vill vi tänka annorlunda: vi vill att det ska vara ett stort problem om någon lämnar, för det betyder att medarbetaren har haft en stor påverkan och fått utlopp för sin kompetens.

Personlig frihet: I en studie som publicerades 2016 av forskare på UCLA i USA, ställdes följande fråga till tusentals individer: vad skulle du helst ha mer av – tid eller pengar? En majoritet (64 procent) valde pengar. Det intressanta i studien är emellertid att de som istället prioriterade tid i genomsnitt var märkbart lyckligare än de som prioriterade pengar. I studien tog man även hänsyn till deltagarnas befintliga tillgång på pengar och tid. Det var alltså inte så att de som redan hade mycket pengar var lyckligare – oavsett ekonomisk status var de som prioriterade tid lyckligare. Med andra ord: tid är viktigt. Ett nyckelbegrepp i Det Nya Arbetslivet är just tid. Organisationer och medarbetare sparar mycket tid på att gå över till ett modernt arbetssätt. Att kunna arbeta flexibelt och platsoberoende – hemifrån, på tåget, och så vidare – det frigör tid.

Wake-up call för arbetsgivare
Lönenivån kommer aldrig att vara oviktig när människor väljer arbetsplats, men den har tuff konkurrens från ett flertal andra faktorer som avgörande för en rekrytering och för valet att stanna. Mycket tyder på att 2018-2019 kommer innebära ett wake-up call för många företagare, när de inser att duktiga, drivna yngre medarbetare väljer att byta jobb på grund av att digitala förutsättningar ger dem möjligheten att göra ett bättre jobb, oberoende av plats. De har nämligen insett det som är Det Nya Arbetslivets villkor: arbete är inte längre en plats man går till, det är något man gör.

x