Del 3/7: Tillit & företagskultur – hemliga såsen i Det Nya Arbetslivet

Del 3/7: Tillit & företagskultur – hemliga såsen i Det Nya Arbetslivet

Tillit är grunden för en god företagskultur - och för att lyckas med Det Nya Arbetslivet. 

 

I ett hypotetiskt förflutet hade chefen full koll. Han eller hon stod på ett fabriksgolv och blickade förnöjt ut över ett landskap av arbetare som hamrade, slipade, skruvade, lyfte och släpade. De som stod och petade sig i naveln (metaforiskt talat) var lätta att upptäcka. Hallå där! Jobba på nu!

Vi låter det vara osagt i vilken utsträckning denna bild stämmer med verkligheten, men det är rimligt att anta att det är svårare att veta vad som försiggår bakom datorskärmarna än att bedöma graden av flit inne i en industrihall. Många arbetsplatser ser annorlunda ut idag och det är inte helt enkelt att avgöra om medarbetaren vid datorn Zalando-surfar eller renskriver ett mötesprotokoll.

Kontroll eller tillit?
När vi talar om Det Nya Arbetslivet säger vi att det involverar tre ingredienser: tekniken, människan och platsen. Den hemliga marinaden som förvandlar ingredienserna till ett framgångsrikt recept är en kultur av tillit. Tillit, i detta fall, handlar inte bara om en tilltro till medarbetarens förmågor, utan även till medarbetarens karaktär. För hur ska du veta att Lisa faktiskt presterar om hon arbetar hemifrån? Hur ska vi kunna säkerställa att saker och ting blir gjorda om hon inte sitter på sin plats?

Men faktum är att du inte har mer kontroll för att Lisa sitter ”på jobbet”. Kanske känns det bra att kunna snegla in på hennes kontor och höra tangentbordet smattra, men det är egentligen bara en falsk upplevelse av kontroll. Istället för kontroll av arbete kan man ha koll på att medarbetare vet vad målen är, och det finns en tillit till att medarbetaren har viljan och förmågan att göra sitt bästa. En inre motivation av att vilja slår alltid en yttre motivation av vad man borde.

Förtroende måste förtjänas, sägs det. Men förtroende förtjänas inte genom att den ena parten ska visa sig duglig inför en bedömare. Förtroende uppstår i ett ömsesidigt samspel mellan arbetsgivare och medarbetare. För att en medarbetare ska kunna ge prov på sina förmågor måste ett visst mått av förtroende finnas där från start. Det är alltså ledarens uppgift att ta första steget mot en kultur av tillit. Det innebär också att lita på medarbetarens omdöme, förmågan att fatta egna beslut. På JSC ställer vi oss tre frågor när vi ska fatta ett beslut: är det här bra för kunden? Är det bra för mig och JSC? Är det bra för siffrorna? Om svaret är ja på de frågorna, då borde medarbetaren kunna genomföra det och informera om det i efterhand. Det är viktigare att våga ta besluten än att vara rädd för att göra fel.

Alla företag har en kultur, den växer fram organiskt oavsett om det finns en tanke bakom den eller inte. Men kultur är inget mysterium, inget som skänks från ovan till vissa företag medan andra står utan. Och även om kulturer är organiska är det möjligt att målmedvetet utforma dem, precis som det går att utforma en trädgård. Sköter man inte om den kommer den att växa ändå, var så säker, men kanske inte i den riktning du önskar.

Om du vill leda ditt företag in i Det Nya Arbetslivet, då är kulturen rätt ställe att börja på. Inte med tekniken, eller platsen, utan med människan.

TIPS: Försök identifiera vad i er kultur som kommer skapa största utmaningen i det nya arbetssättet och vad i er kultur som är nyckeln till succé.

 

x