Aktuellt

JSC en av Europas bästa arbetsplatser

JSC en av Europas bästa arbetsplatser

Vi firar placering på topplista

Den 8 juni utsågs Europas bästa arbetsplatser. JSC IT-partner var ett av de svenska företagen som fick ta emot utmärkelsen och placerade sig på en 31:a plats på listan över Europas bästa arbetsplatser. Det är medarbetarnas engagemang, tillit och nöjdhet som speglar resultatet i den oberoende undersökningen som organisationen ”Great place to work” gör. 

- Att få ta emot detta fina pris och hamna på topplistan för Europas bästa arbetsplatser känns extra kul. Vår ambition har varit att klara vår tillväxt med bibehållna värderingar och med medarbetaren i fokus. Det gäller att ta vara på kraften och engagemanget hos varje medarbetare samt möta behoven i olika livssituationer för att få ihop arbete och fritid, säger Petter Jacobs, delägare JSC.

- Vi har under året haft en stark tillväxtfas med flera nya medarbetare. Det innebar att vi har gått från klassen för små organisationer till medelstora organisationer, vilket är en klass med större konkurrens. Det känns extra kul att vi även tar oss in på topplistan i Europa, säger Petter Jacobs, delägare JSC.

 

"På JSC har man ett starkt fokus på kultur- och värderingsarbetet och ser det som en långsiktig strategi. Man har en tillit till sina medarbetare och har skapat en fantastisk arbetsplats där varje medarbetare ges de bästa förutsättningarna för att göra ett riktigt bra jobb"

Maria Grudén, CEO Great Place to Work Sverige

 
Great Place to Works medarbetarundersökning bygger på ett frivilligt deltagande och resultaten baseras på en oberoende skattning av medarbetarnas uppfattning om den egna arbetsgivaren. 

x