Aktuellt

Vi framtidssäkrar med solenergi!

Vi framtidssäkrar med solenergi!

När vi byggde nytt kontor blev det annorlunda. Ett aktivitetsbaserat kontor som formar sig efter medarbetarnas olika behov under arbetsdagen. De första två åren har vi haft minst ett studiebesök i veckan från andra företag som vill inspireras av framtidens arbetsliv. Nu är även hållbarhetsarbetet en bra anledning att besöka JSC. 400 kvm solceller har just monterats på taket för att minska företagets avtryck på jorden.

-  Det känns kul att vårt kontor har blivit så omtalat, men vi har inte berättat så mycket om vårt långsiktiga miljöarbete; solcellerna på taket är nästa steg i det arbetet, säger Johan Schelin, delägare i JSC och ansvarig för solcellsinitiativet.

Det är lätt att konstatera att vi har behov av att resa en hel del i tjänsten vilket påverkar miljön. Det är cirka 40 av våra tjänstebilar i företaget som är el-, eller elhybrider. Nu producerar vi även egen el till bilarna.

En nackdel med solceller är ofta att de producerar som mest el när förbrukningen är som minst, alltså på sommaren. Men det problemet är inte helt relevant för JSC, där elen behövs året runt. Vi kör cirka 18 000 mil i tjänsten varje år, de motsvarar cirka 36 000 kWh. Anläggningen på taket ger oss cirka 60 000 kWh per år. Så vi täcker våra resor med råge, även om bilarna laddas hemma också.

Kontoret i sig drar såklart el också, men vi satsade på både bergvärme och bergkyla. På sommaren behöver vi kyla lokalerna och det gör vi effektivt med egen el, vilket känns bra, fortsätter Johan Schelin.


Och även en mulen dag genererar panelerna 15 kWh momentant. All el som produceras av våra solceller kan inte lagras, förutom i bilarnas batterier. Överskottet släpps istället ut på det allmänna elnätet. Hur mycket överskottsel det blir på året är svårt att säga, innan anläggningen varit igång en längre tid. Investeringen i de 400 kvm solcellerna är på cirka en miljon kronor, och det finns investeringsbidrag att söka vilket JSC gjort.


- Vi har inte fått besked än om beviljat bidrag. Men vi står inte och faller med det,säger Johan Schelin och avslutar.

- För oss var miljövinsten avgörande i beslutet och vi anser nu att solceller nu blivit så pass effektiva att det är en god investering både för miljön och ekonomin, framförallt i kombination med el/hybridbilar. Vi vill gärna ligga i framkant med ny teknik och inspirera andra, så vi hoppas att fler bolag kan haka på och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

x