Erbjudande och tjänster

Välkommen till den dynamiska it-avdelningen.

Vi är ett annorlunda IT-företag, det syns inte på ytan, men du kommer märka skillnaden. Vår affärsmodell bygger på öppenhet, ärlighet och att vi är rakt på sak. Vi lyssnar mer än vi pratar, men säger alltid vad vi tycker. Om du gillar vår attityd, brukar det vara lätt att skapa förtroendefulla och personliga relationer. Det är dina lösningar vi ska bygga och utveckla, inte våra. Då är det viktigt att du ser lika tydligt som vi var styrkorna och svagheterna finns innan vi börjar.
 
Den dynamiska IT-avdelningen
Affärsmodellen kallar vi den dynamiska IT-avdelningen – den jordade IT-avdelningen. Vi börjar på golvet, mitt i din vardag, den du kan bäst, och lär oss så mycket vi kan. Sen syr vi ihop ett team av JSC:are med den kompetens som vi är överens om behövs, och som bäst gagnar verksamhetens långsiktiga målsättning. Vi är idéskapare, som vill få utrymme att kavla upp ärmarna och med bred kompetens hitta lösningar som lovar något för framtiden. Din framtid.